Formænd

1801 - 1855  Fælles formandskab

1855 - 1879  Kgl. agent, konsul Chr. Jensen

1879 - 1901  Obertsløjtnant Carl F. Th. Zeilau

1901 - 1904  Kaptajn, vinhandler C. F. Schalburg

1904 - 1913  Borgmester P. Buch

1913 - 1919  Snedkermester N. C. V. Wendelboe

1919 - 1920  Dommer J. Nielsen

1920 - 1934  Fabrikant H. G. Schrøder-Hansen

1934 - 1946  Kaptajn, postmester Ziegler

1946 - 1964  Apoteker Sv. Aage Gelting-Hansen

1964 - 1989  Direktør Laurits Petersen

1989 - 2001  Obertsløjtnant Jørn Møhl

2001 - 2020  Underdirektør Hans-Christian Dahl

2020 -           Statsautoriseret revisor Peter Klindt Eilertsen

 

 


© Copyright 2015-2022 - Nyborg Fugleskydningsselskab af 1801 - Email: